ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРИЕМ

 

Прием в СУ "Екзарх Антим I" 2019/ 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

График на дейностите по прием след завършен VII клас

Заповед на Директора на СУ "Екзарх Антим I", утвърждаваща училищния план-прием 2019-2020 учебна година

Заповед на Директора на СУ "Екзарх Антим I" във връзка с определяне на комисия, график критерии и документи за прием   I и V клас 2019/2020 учебна година

Комплект документи за прием I клас

Комплект документи за прием V клас

Система от правила за електронен прием в общинските училища

Заповед на министъра във връзка с НВО IV, VII И Х клас

Online кандидатстване след VII клас