Начало               Контакт                  Карта
     
          Потребител
          Парола        
Регистрация

За Нас

  Форум

Галерия

Прием

 

 

Списък на преподаватели и обслужващ персонал в СОУ Екзарх Антим І

Иван Стойков Матанов Директор на училище
1. Учител по математика
2. Английски език

Величка Стоянова Петрова Помощник-директор по учебната дейност
1. Учител по математика

Людмила Милославова Песева Помощник-директор по учебната дейност
1. Учител по история

Магдалена Цонева Йовкова Помощник-директор по учебната дейност
1. Учител по БЕЛ

Наташа Коева Вълева-Джуркова Педагогически съветник
1. Психолог, учител по психология, обществознание, етика и право и други

Делян Захариев Иванов Помощник-директор по административно-стопанската дейност
1. Учител по география

Мара Георгиева Атанасова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Пенка Георгиева Чилингирова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Нела Петкова Георгиева Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Петя Георгиева Петкова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Красимира Илиева Крондева Учител, І-ІV клас -магистър/бакалавър
1. Начален учител

Тотка Иванова Стефанова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Цвета Димитрова Атанасова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Жанета Петрова Колева Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Марияна Маринова Георгиева Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Петя Атанасова Ранева Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Катя Димитрова Георгиева Учител, І-ІV клас - ОКС "специалист"
1. Начален учител

Снежана Стоилова Мирчева Учител, І-ІV клас - ОКС "специалист"
1. Начален учител

Бояна Колева Филипова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Елена Петрова Михайлова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Павлина Илиева Тотева Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител
2. Учител по тр. Обучение

Галина Ганева Иванова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Кинче Борисова Демирева Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител

Милена Иванова Колева Възпитател
1. Начален учител

Красимира Петрова Караиванова Възпитател
1. Начален учител
2. Преподавател по англ.езк

Антония Михайлова Куманова Възпитател
1. Начален учител

Нина Стоянова Йорданова Учител, І-ІV клас - магистър/бакалавър
1. Начален учител
2. Английски език

Тошка Чонова Топчиева Възпитател
1. Начален учител

Борис Георгиев Кадънов Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ

Галина Петкова Колева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ

Василка Петкова Петрова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ

Албена Томчева Мерджанова Учител, общообр.уч.предмет в ОУ или СОУ - прогимн.етап - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ

Пенка Цветанова Василева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ

Иван Георгиев Хаджийски Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ

Людмила Андреева Георгиева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ

Мария Петрова Минчева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ

Красимира Колева Хаджийска Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Начален учител и прогимназиален учител

Румяна Кирилова Стоянова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Английски език

Мария Димитрова Димитрова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Техн.на силикатите
2. Учител по англ.език

Златка Георгиева Недкова Учител, общообр.уч.предмет в ОУ или СОУ - прогимн.етап - магистър/бакалавър
1. Учител по Английски език

Павлина Русева Калчева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Английски език

Петя Димитрова Гушева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по БЕЛ и Англ.език и литература

Антоанета Николаева Маркова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Лозаро-градинарство
2. Учител по английски език

Емили Елизабет Райърдън Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Англ.език и журналистика

Теменуга Николова Атанасова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Английски език

Диана Иванова Иванова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по химия, физика и английски език

Елена Анатолиевна Добрева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Английски език

Антоанета Христова Стоева Възпитател
1. Детски учител

Мариам Саркис Куртиян Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Немски език

Светлана Стоянова Женкова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Немски език

Петър Стоянов Ганчев Възпитател
1. Учител по Немски език

Радостина Георгиева Георгиева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Немски език

Юлия Дичева Колева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. учител по немски език в средните училища
2. Машинен инженер

Доника Вескова Харалампиева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Немски език

Анета Атанасова Недкова Учител, общообр.уч.предмет в ОУ или СОУ - прогимн.етап - магистър/бакалавър
1. Учител по руски език и литература
2. Начален учител

Богдана Иванова Благоева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Математика

Събина Милкова Ангелова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Математика

Петя Жан Григорова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по математика

Мария Николова Карабаджакова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Математика

Иванка Стоянова Мирлева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Математика

Лидия Димитрова Петрова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по Математика

Диана Тодорова Янакиева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по математика

Ивелина Христова Делииванова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по информатика

Татяна Колева Белчева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по информатика, учителска правоспособност

Теменужка Нанкова Николова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по математика
2. Информатика и информационни технологии

Илиан Коев Кавалов Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по информатика
2. Учител по математика

Донка Петрова Тошева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по химия и физика

Георги Колев Георгиев Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по физика

Румяна Иванова Кънева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по химия

Детелина Стойкова Златева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по химия

Миланка Иванова Денева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по биология

Валя Велкова Радева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по биология

Радка Колева Минева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по биология

Ганка Стоева Койчева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по история

Венета Колева Меразчиева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по история

Станимира Стоянова Вълчева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по история

Габриела Николаева Велева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по история и география

Лиляна Минчева Николова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по география

Донка Косева Попова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по география

София Костадинова Парнарова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по философия

Тинка Николова Пенчева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по икономика

Стефка Христова Добрева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по икономика

Стефка Русева Трингова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по изобр. изкуство

Петко Тенев Въчев Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по изобр. изкуство

Мария Стефанова Тодорова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по физкултура

Катя Стефанова Радойнова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по физкултура

Теодора Бонева Петкова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по физкултура

Светлана Светославова Кръстева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по физкултура

Калинка Петрова Колева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика в детска градина и всички степени на СОУ

Александра Михайлова Зланкова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика

Марияна Михайлова Кирова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика

Соня Ангелова Ясенова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика и естетика, преподавател по цигулка

Ангел Георгиев Ангелов Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика и преподавател по гъдулка

Илия Колев Кънчев Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по пеене и музика

Мария Милчева Михайлова Учител, общообр.уч.предмет в ОУ или СОУ - прогимн.етап - магистър/бакалавър
1. Учител по музика и преподавател по пиано

Мариана Бончева Мъгева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика и пиано

Елена Виталиевна Юлиянова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика

Йонко Георгиев Йонков Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител понародни инструменти и народно пеене

Мариана Стоянова Пенева Учител, общообр.уч.предмет в ОУ или СОУ - прогимн.етап - магистър/бакалавър
1. Учител по народни инструменти и народно пеене

Димитър Николов Гайдаров Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по народни инструменти и народно пеене

Стоян Илиев Владев Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика и преподавател по тамбура

Кольо Генчев Стайнов Учител, общообр.уч.предмет в ОУ или СОУ - прогимн.етап - магистър/бакалавър
1. Учител по народни инструменти и народно пеене

Николай Пенев Пенев Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по народни инструменти и народно пеене

Марина Неделчева Стефанова Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика, пиано, акордьон и солфеж

Борислав Александров Ясенов Учител, общообр.уч.предмет в ОУ или СОУ - прогимн.етап - магистър/бакалавър
1. Учител по музика, преподавател по флейта

Соня Христова Владева Учител, общообр.уч.предмет (гимн.етап) в СОУ, гимназии и профил.гимназии - магистър/бакалавър
1. Учител по музика

Росица Стоянова Узунова Библиотекар
1. библиотекар

Дарина Иванова Колева Библиотекар
1. библиотекар

Снежана Стоянова Митева
1. Завеждащ административна служба

Благовеста Костова Христова Домакин
1. Технология на неорганичните вещества

Асибе Халилова Хаджиева Хигиенист

Анета Павлова Камбурова Завеждащ административна служба
1. Педагогическа правоспособност

Недялко Дончев Недялков Общ работник по поддържане на сгради
1. Ел.монтьор на електронни техники

Айше Ибрям Асан Хигиенист

Валентина Коева Велина Хигиенист
1. Машинен монтьор

Веселина Янкова Попов Хигиенист
1. Стругаро-фрезист

Галина Неделчева Гагова Хигиенист

Лиляна Методиева Колева Хигиенист

Зелиш Асан Мустафа Хигиенист

Костадинка Димитрова Лалева Хигиенист
1. Текстилец-апритурист

Надка Георгиева Иванова Хигиенист
1. кулинар-готвач

Садъка Мехмед Калайджиева Хигиенист

Денка Георгиева Тенева Хигиенист
1. Оператор в ХВП

Пепа Величкова Урумова Хигиенист
1. Оператор в апритурно и багрилно производство

Ивелина Банова Драганова Хигиенист
1. Ел.машини и апарати

Костадин Стайков Костадинов Огняр, парни котли
1. автомонтьор
2. огняр

Паун Христов Йовков Дърводелец
1. Машинен техник

Иванка Дончева Стойкова Хигиенист

Марин Стефанов Маринов Огняр, парни котли
1. Шлосер-монтьор

Михаил Иванов Христов Корепетитор
1. корепетитор

Иванка Минчева Иванова Хореограф
1. Електроинженер
2. Худ.ръководител на български танци

Тюркян Исмедова Салиева Педагогически съветник
1. социален педагог
 

СОУ "Екзарх Антим І" Казанлък 2005 - 2007 © Всички права запазени

 

Учителски състав
История на училището
Сграда
Спечелени награди

Паралелки
Мениджмънт
Английски език
Немски език
Музика
Общообразователни

Проекти
Училища без насилие
Хив/Спин

Вестник

  Бързи връзки
 

Съвет
Натиснете
CTRL + F за да търсите